Програма за Галерия ONE

12:00 - 19:00

"Стойността на изкуството" е интерактивна картина, която се занимава с икономиката на вниманието и създаването на стойност в света на изкуството.

12:00 - 19:00

компютърна анимация, 2023 г.

12:00 - 19:00

"Призрачни растения от повредени светове" е интердисциплинарна инсталация в полето на технологии и биоизкуство.

12:00 - 19:00

Древногръцките философи пишат за четири темперамента (или "хумора"), които дават облика на вселенското творение: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик.

12:00 - 19:00

Видеоклипът "1997" първоначално е създаден за спектакъла на Maskava "1997", чиято премиера се състоя на фестивала на спектакъла в Рига Starptelpa през 2023 г.