The Humors / Yuge Zhou, Галерия ONE

Древногръцките философи пишат за четири темперамента (или "хумора"), които дават облика на вселенското творение: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Градската среда е част от това творение и също така въплъщава различни варианти на тези нагласи. “Хуморите” подсказват за поведението и взаимоотношенията в градската среда, както на хората, така и на самата застроена среда


“Зелената игра” (първата част) е радостна оркестрация на едно от най-големите места за срещи в Ню Йорк - Сентрал парк, утопична площадка за игра и отдих, споделяно от местните жители и от туристите. Преплетените кадри са хореография на една лятна неделя и съдържат оптимизма, който е основен за американския живот.

Втората част от серията, наречена "Deep Ends" внушава напрежение от безгрижната шир, уязвимост и риск на водната повърхност. Водата на ръба на градския пейзаж привлича тълпи, а заснета от голямо разстояние, сцената странно се колебае между забавлението през свободното време и последиците от бедствие.

Soft Plots (третата част) изобразява концепция за градски живот, която е едновременно групово ориентирана и прекъсната, с основни конфликти и съревнования. В много отношения ние живеем в големите градове, така както живеем в малките градове - с изключение на това, че нашите общности са разпръснати в гъста мрежа от други общности и други истории на живота, които само зърваме. Меките парцели са мисловна карта на значими места (богато населени) и празнотите между тях.

Pale Patrol "Бледият патрул" (четвъртата част) внушава двусмислен сюжет: замръзнала сцена с потенциален конфликт и без разрешение, изградена само със символични събития. Дали тази публична проява е липса на воля, амбивалентност и на двете страни, политическа акция или някаква развръзка? 

Участници