Контакти


Адрес: 1000 София, България ул. „Шипка“ № 1, ат. 60, 
емайл: dafest.nha@gmail.com


Магистърска програма "Дигитални изкуства", НХА
DA Fest - международен фестивал за дигитални изкуства
Digital Art Dictionary - Wiki Page 
Youtube Channel 
FB страница DA Fest 
FB група МА "Дигитални изкуства"