Програма за Триъгълна кула на Сердика към РИМ София

11:00 - 19:00

Калин Серапионов (България)
“Руса жена с червена рокля и ярко червило говори по телефона и пуши цигара”
Видео, HD, звук, 5:41 мин (лууп), 2016
Звук Ангел Симитчиев

11:00-19:00

Триъгълна кула на Сердика, Регионален исторически музей София, бул. Мария Луиза 16 - Проекти на артисти от платформата e-valuation 3: Яна Василева, raw lab, trohi, 24-28.10.2023

11:00 - 19:00

Проектът "Homo Vespertilio" (Homo Vespertilio - от латински: "Човек - прилеп") възниква като идея за концептуално изкуство, в следствие на зададен казус от проф. дн Атанас Тотляков и проф.