Homo Vespertilio

Проектът "Homo Vespertilio" (Homo Vespertilio - от латински: "Човек - прилеп") възниква като идея за концептуално изкуство, в следствие на зададен казус от проф. дн Атанас Тотляков и проф. д-р Младен Младенов по темата за променливата природа и широкообхватността на изкуството, или по-точно в следствие на въпроса "Как би се променило изкуството, ако трябваше да се възприеме от прилепи (Или хора с осезанията на прилепи)?"


Колективът от студенти в 1-ви курс 2022/2023, специалност "Рисуване и интермедия" на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" (Рада, Стела, Андреа, Валентин, Ради) се заемат със задачата да създадат такова изкуство. В следствие на дискусии и проучвания, се ражда идеята за новооткрита от учени древна човекоподобна цивилизация с черти на прилеп, която би имала капацитета да създава и възприема изкуство през своята гледна точка. Прилагането ѝ в проекта изисква да се създаде подходяща потенциална среда за такава цивилизация (пещери, пещерна архитектура) и нейното изкуство, както и да се намери креативен и ефектен начин тя да се представи на аудиторията, а именно - фиктивен документален филм, който да наподобява истинския такъв - чрез използване на реална фактология,  дигитални изображения и др.


Освен документалния филм, в проекта "Homo Vespertilio" са включени и елементи, наподобяващи истинска музейни експонати: реквизити, служещи като артефакти, снимков материал, принтиран 3D модел на пещерни проходи и ритуална зала, служила на въпросната цивилизация за създаване на изкуството й. 

Дата на събитието
Крайна дата
Период
11:00 - 19:00