Анна Маскава

Анна Маскава

banner

Анна Маскава е визуален артист, живее в Рига, Латвия. Артистичната ѝ практика включва пърформанс, фотография и изследване на пресечните точки между пърформанс и фотография или други медии. По-голямата част от работата ѝ отразява личния опит на художничката и се корени в автобиографични импулси и задълбочени изследвания на нейната идентичност. Творческата ѝ практика е ангажирана с изследване на личната митология, анимистичния светоглед, архетипното проявление на тялото и индивидуалния опит като част от колективната история и памет. Пърформансите на Маскава често включват ритуални, повтарящи се действия и продължителни процеси, целящи да поставят под въпрос възприемането на времето и да изследват трансформативните състояния на съзнанието със средствата на визуалното изкуство.

12:00 - 19:00
1997, Анна Маскава, Галерия ONE

Видеоклипът "1997" първоначално е създаден за спектакъла на Maskava "1997", чиято премиера се състоя на фестивала на спектакъла в Рига Starptelpa през 2023 г.