Инсталация на Zimoun, Галерия Академия

210 prepared dc-motors, cotton balls, cardboard boxes 60x60x60 cm
Zimoun 2011/2023

Творбите на Zimoun обхващат опониращи си позиции и роли, като например принципите на реда и хаоса. Произведенията му могат да бъдат подредени в геометричен модел или подредени и инсталирани по система, но се държат хаотично и действат - в рамките на внимателно подготвена рамка от възможности - по неконтролируем начин, веднага щом бъдат механично активирани. Подобно на клинично изследване, моделът и систематичният подход позволяват преглед, така че хаосът, породен от механичния процес, да бъде по-добре анализиран. Масата и индивидуалността също принадлежат към тези опониращи си позиции. 

Артистът често използва голям брой идентични елементи, но всеки елемент развива собствена индивидуалност и неповторима природа чрез динамичното взаимодействие на механизма, ротацията и материала. Механичните елементи, подготвени на ръка в ателието, които имат последователно редуцирана, минималистична форма, функция и естетика, притежават само привидна прецизност, защото ръчното производство създава отклонение от идеалното третиране на материала, позволявайки неточности, които подчертават възникващото индивидуално поведение на материалите, позволяват го или дори го провокират.

Участници