Изследване на автономни дронове и синхронизирани хореографии при взаимодействието между хора и дронове, Флориан Горалски, НХА

Флориан Горалски е режисьор, софтуерен разработчик и съосновател на bok o bok. Той е съавтор и разработчик на хореографията с дронове на пърформанса „Летящи тела през полето“, който ще открие пърформанс програмата на ДА Фест 9 на 24.10.2023 г. в ПРСИ Топлоцентрала.

Неговият уъркшоп има за цел да предостави на участниците цялостно разбиране за последните постижения в технологията на дроновете, принципите на хореографията на дроновете и потенциала за взаимодействие между хора и дронове. Програмата му включва:
- Въведение в автономните дронове: Участниците ще придобият представа за основните концепции и приложения на автономната технология за дронове.
- Хореография на движенията на дроновете: Участниците ще се запознаят с техники за проектиране на модели на полети, формации и динамични движения.
- Взаимодействие между човек и дрон: уъркшопът ще изследва взаимодействието между човека и дрона чрез управление с жестове.
- Синхронизирани хореографии с дронове: Участниците ще работят в екипи, за да концептуализират и проектират синхронизирани хореографии с дронове. Те ще открият значението на координацията, прецизността и времето за създаване на въздушни изпълнения.


Този уъркшоп е предназначен за ентусиасти, артисти, инженери, преподаватели и всички, които са любопитни да изследват синергията между хора и дронове в синхронизирани изпълнения. Не се изисква предварителен опит в програмирането на дронове.
Такса за участие в уъркшопа: 30 лв.

Дата на събитието
Крайна дата
Период
16:00-18:00