Students of Intermedia at the Velikotarnovski University

Студенти от специалност Интермедия, ВТУ

banner

Стела Манчева Караилиева:

Родена на през 2003г. в Казанлък. През 2022г. завършила НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, в Казанлък със специалност „Пространствен дизайн“. Занимава се с музикално и изобразително изкуство от ранна детска възраст, а в 11 клас развива силен интерес и към дигиталното изкуство и 3D  графиката. След завършването си постъпва във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр.Велико Търново, със специалност „Рисуване и интермедия“. Заедно с колегите си разработва проекта по интермедия „Homo Vespertilio”, като участва в създаването на първоначалната идея и музикалното оформление, отговаря за 3D моделирането, 3D анимацията и обработката на дигитални изображения към проекта.

Ради Горанов:

Роден през 2002г. в гр. Койнаре, обл. Плевен, завършва НГПИ „Тревненска школа“ със специалност „Дърворезба“, а през 2022г. Е приет във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в специалност „Рисуване и интермедия“. Работи в множество стилове на изобразителното изкуство, най – често иконопис, дърворезба и скулптура. Заедно с колегите си участва в проекта „Homo Vespertilio”, като участва в разгръщането на първоначалната идея и изработва постаменти, необходими за експонирането на реквизитите.

Рада Андреева Дончева:

Рада Андреева Дончева (псевдоним Кай/ Kai), е родена през 2002г. в гр. Самоков. Завършва НУПИД "Академик Дечко Узунов" в гр. Казанлък през 2021 година със специалност „Графика“. Занимава се с рисуване и музика от детска възраст. През 2022г. Рада е приета във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ със специалност „Рисуване и интермедия“. Участва в проекта "Homo Vespertilio" заедно с колеги от специалността. Изпълнява ролята на сценарист, изработва реквизити за проекта участва в създаването на първоначалната идея, музикалното оформление и озвучаването на филма.

Андреа Димитрова

Родена през 2003г. в София. Завършва СОУ "Емилиян Станев" във Велико Търново. Занимава се с изкуство от ранна възраст и продължава да се надгражда като художник. През 2021, по проект/изложба ‚,Слънчева вода‘‘, Андреа е участвала в оформяне на стихосбирка от Незабравка Апостолова (Слънчева вода),като илюстратор на стихотворението ,,Слънчева вода‘‘. През 2022г. постъпва във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново, със специалност "Рисуване и интермедия''. Заедно с колегите си от специалността работи над "Homo Vespertilio" като участва в развиване на идеята на проекта и заснема редица кадри, използвани във видеото.

Валентин Александров Сабинов.

Роден в Хасково през 2002г. Завършил НУПИД "Академик Дечко Узунов" със специалност "Графика" през 2021г.


През 2022г. е приет във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново със специалност "Рисуване и интермедия" . В проекта "Homo Vespertilio" участва с обработката на дигитални изображения и създаването на 2D анимация към видеото за проекта.

11:00 - 19:00
Homo Vespertilio

Проектът "Homo Vespertilio" (Homo Vespertilio - от латински: "Човек - прилеп") възниква като идея за концептуално изкуство, в следствие на зададен казус от проф. дн Атанас Тотляков и проф.