Blackbox AI / Галерия на Гьоте институт

Blackbox AI е мултидисциплинарна арт инсталация под формата на лабиринт, вдъхновена от определението на Бруно Латур за новите технологии като "черна кутия", в която входните и изходните данни са известни на потребителя, а процесът вътре остава непрозрачен. Проектът има за цел да повиши осведомеността за предразсъдъците свързани с пола в приложението на изкуствен интелект (ИИ), които могат да доведат до (само)изключване на жените от сферата на технологиите. Изложени са различни аспекти на това явление, а именно предубежденията при обработката на естествен език и алгоритмичното разпознаване на лица, стандартите за красота, половите стереотипи и достъпът на жените до работното поле в областта на STEM. В допълнение към изследванията, проведени по тези теми, въведохме анкета за събиране на лични истории за предразсъдъци и дискриминация на работното място. Използвани са софтуер за генериране на изображения, програмен код за размяна на полове и разпознаване на лица, за да се създаде ново и интерактивно съдържание. Проектът беше разработен като част от EthicAI=Lab на Гьоте институт и беше експониран в Атина. След изложбата екипът взе участие в международната конференция "HCI 2023" с доклада "A Multimodal Installation Exploring Gender Bias in Artificial Intelligence", който беше публикуван от Springer.

Очакваният резултат от изложбата е да се даде шанс на жените да имат повече активно влияние, като се посочат предразсъдъците в приложенията на изкуствения интелект и се предизвикат всички посетители да преосмислят ролята си в създаването на нашето общо цифрово бъдеще - като потребители или като разработчици.

Дата на събитието
Крайна дата
Период
10:00-19:00

Участници