Презентация на колектива Binaura, Топлоцентрала

Агощон Над и Бенце Шаму ще предствят своята артистична практика от 2000 г. насам, в която създават софтуерни интерфейси и алгоритмични инсталации, използвайки безплатни инструменти с отворен код. Работите им са фокусирани върху алгоритмичното мислене, генеративното изкуство, прототипирането и обмена на идеи с отворен код.

Дата на събитието
Крайна дата
Период
11:00-13:00

Участници