Презентация на Маринос Куцомихалис (Гърция/Кипър): “Вектори на грижа в медийните изкуства - към устойчива мрежа от грижи”

27.10.2023, 16:00 - 18:00, НХА, ул. Шипка 1, зала 002003

Осъществяването на грижата в експерименталните изкуства може да бъде различно и разнородно, което има важни етични, културни, социални и политически последици. Една естетика на грижата би свързала всичко, което правим, за да поддържаме и поправяме нашия свят по отношение на нас самите, на другите хора, на нашата непосредствена среда и на планетата. Проектът "Toolkit Of Care" се занимава с теории и дейности, насърчаващи грижата в експерименталните медийни изкуства, както и с непосредствения обмен на парадигми за производство и разпространение на изкуство между страни извън центъра и социални контексти.

Дата на събитието
Крайна дата
Период
16:00-18:00