ДА ФЕСТ 9 | 24 - 28 Октомври 2023, София

фото

Кураторско изявление

„Антибиоза: Изкуството на борбата и оцеляването“ е тема на 9-то издание на ДА Фест. През идеята за антибиотично взаимодействие се вглеждаме в дълбокото и често интензивно отношение между силите в естествения свят през призмата на съвременното изкуство. Точно както микроорганизмите водят битки за надмощие в своите микроскопични царства, авторите във фестивалната програма навлизат в тънкостите на конфликта, контраста и конкуренцията в човешкия опит и околната среда.

Антибиозата, биологичен феномен, при който един организъм произвежда вещества, които инхибират растежа на друг, служи като водеща метафора. Чрез разнообразни произведения на дигиталните изкуства ви каним да обмислите паралелите между борбите за съществуване на микробния свят и многостранните предизвикателства, пред които е изправено човечеството.

Докато навигирате във фестивалната програма, помислете как концепцията за антибиоза надхвърля своите биологични корени и намира резонанс в човешкото състояние. Каним ви да помислите върху начините, по които индивидите и обществата се борят с противоположни сили, адаптират се към предизвикателствата и в крайна сметка намират пътища към устойчивост и растеж.

„Антибиоза: Изкуството на борбата и оцеляването“ е доказателство за силата на изкуството да осветява скритите борби и триумфи на съществуването, напомняйки ни, че танцът на конфликта и сътрудничеството е универсален и вечен феномен.

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА